Naar boven

Freebees 

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking en het gebruik van de spaarkaart in het kader van FreeBees, de promotionele actie van FreeBees B.V. waarbij kaarthouders op elektronische wijze punten kunnen sparen die kunnen worden ingewisseld tegen goederen, diensten of geld.


Artikel 1

FreeBees
1.1 Gedurende de looptijd van FreeBees ontvangt ieder aan wie namens FreeBees B.V. een elektronische spaarkaart is uitgereikt ("kaarthouder") bij deelnemende bedrijven ("deelnemers") bij het afnemen van door hen te bepalen goederen en diensten elektronische spaarpunten in een door de deelnemer vast te stellen verhouding. Deelnemer zal, op verzoek van kaarthouder, de spaarpunten toekennen door elektronische bijschrijving van deze punten op de voor dat doel aan de kaarthouder ter beschikking gestelde spaarkaart. FreeBees bestaat alleen in Nederland en de spaarkaart kan alleen in Nederland worden gebruikt.

1.2 Iedere natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon kan een persoonlijke spaarkaart verkrijgen bij een van de FreeBees deelnemers die punten toekennen. Inschrijving geschiedt via het deelnameformulier dat overhandigd wordt bij de nieuwe kaart of op www.freebees.nl . Dit aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend opgestuurd te worden naar FreeBees BV. Indien de kaarthouder zich op www.freebees.nl registreert vindt verificatie plaats door een unieke activatiecode, die de kaarthouder ontvangt in het welkomstpakket. FreeBees B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanmeldingen te weigeren. De spaarkaart is een door FreeBees B.V. uitgegeven persoonlijke en genummerde, niet-overdraagbare kaart met barcode of magneetstrip. De spaarkaart blijft te allen tijde eigendom van FreeBees B.V. De kaarthouder dient een eventuele adreswijziging zo spoedig mogelijk aan FreeBees B.V. door te geven.

1.3 FreeBees kan te allen tijde door FreeBees B.V. worden gewijzigd of beëindigd. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via de deelnemers en de bij artikel 2a genoemde acceptanten worden aangekondigd. De spaarpunten blijven tot 6 maanden na beëindiging geldig. Daarna vervallen de spaarpunten zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.

Artikel 2

Verzilveren van spaarpunten
De twee verschillende mogelijkheden om spaarpunten te verzilveren zijn de volgende:

a. Inwisselen van spaarpunten tegen goederen of diensten:
Inwisselen van spaarpunten tegen goederen of diensten is alleen mogelijk bij organisaties ("acceptanten"), herkenbaar aan het FreeBees logo, bij wie de kaarthouder tegen bepaalde voorwaarden goederen of diensten kan verwerven tegen afboeking van op de spaarkaart gespaarde punten.

De kaarthouder kiest bij een acceptant een goed of dienst uit. De acceptant zal vervolgens de voor dit goed of dienst het verschuldigde aantal spaarpunten afboeken. Eén spaarpunt vertegenwoordigt bij deze wijze van verzilveren een waarde van € 0.01. Nadat het verschuldigde aantal spaarpunten is afgeboekt, ontvangt de kaarthouder het aangewezen goed of dienst. Wisselgeld in contanten wordt niet gegeven. Bij eventuele reclames wordt voor zover betaling met spaarpunten plaatsvond uitsluitend in tegoedbonnen gerestitueerd.

b. Inwisselen van spaarpunten tegen geld:
De kaarthouder kan de op zijn persoonlijke kaart bijgeschreven punten ook inwisselen tegen geld. Bij verzilvering van de spaarpunten op deze wijze vertegenwoordigt één spaarpunt € 0.005. Een minimale contante FreeBees waarde van € 7.50 (1500 FreeBees punten) kan worden verzilverd. Om de spaarpunten op deze wijze te verzilveren dient de kaarthouder bij een deelnemer het daarvoor bestemde formulier in. Er zal alleen tot uitbetaling overgegaan worden indien de betreffende spaarpunten corresponderen met aangekochte motorbrandstoffen, goederen of diensten. FreeBees B.V. zal binnen redelijke termijn voor betaling van het daarmee corresponderende geldbedrag zorgdragen.

Het saldo zoals dat bekend is in de FreeBees database is bindend voor alle betrokkenen. Indien gedurende 1 jaar geen transacties plaatsvinden met een FreeBees-kaart, vervalt het gespaarde tegoed.

Artikel 3

Vermissing, Diefstal of Beschadiging, Misbruik
3.1 Indien de kaarthouder zijn spaarkaart verliest of indien deze wordt gestolen of beschadigd, dient dit onmiddellijk bij de FreeBees service-lijn te worden gemeld. De kaarthouder kan een nieuwe kaart ophalen bij een van de deelnemers die FreeBees toekennen. Na registratie van de nieuwe kaart kan de kaarthouder door telefonisch contact met de FreeBees service-lijn het meest recente saldo van de verloren, gestolen of defecte kaart electronisch naar de nieuwe kaart over laten schrijven. Deze overschrijving geschiedt alleen indien de desbetreffende kaarthouder volledig en correct geregistreerd staat met beide electronische spaarkaarten bij FreeBees B.V.

3.2 De kaarthouder is verantwoordelijk voor de spaarkaart en draagt het risico van ongeoorloofd gebruik en van beschadiging, bijvoorbeeld door demagnetisering, verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de spaarkaart. FreeBees B.V., deelnemers noch acceptanten aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van de spaarkaart.

3.3 Bij vermoeden van fraude kan FreeBees B.V. een deelnemer of een acceptant waar de spaarkaart wordt aangeboden deze onmiddellijk innemen en de politie waarschuwen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van het gespaarde aantal spaarpunten. Om misbruik te voorkomen zijn acceptanten en deelnemers gerechtigd een legitimatiebewijs te vragen aan de kaarthouder.

Artikel 4

Wet Persoonsregistraties
4.1 De door de kaarthouder verstrekte gegevens en de gegevens die door FreeBees B.V. worden verkregen wanneer van de spaarkaart gebruik wordt gemaakt, zullen door FreeBees B.V. worden opgenomen in de "FreeBees registratie" die overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties wordt bijgehouden en is aangemeld bij de Registratiekamer te Rijswijk. Een afschrift van deze aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij FreeBees B.V. te Capelle aan de Ijssel.

4.2 Behoudens indien kaarthouder heeft aangegeven op het aanvraagformulier daartegen bezwaar te hebben, worden de gegevens door FreeBees B.V. gebruikt in het kader van FreeBees en om de kaarthouder vrijblijvende informatie toe te sturen over produkten, diensten en speciale acties in het kader van FreeBees, alsmede voor overige promotionele activiteiten, waartoe direkt-marketing wordt gerekend. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt door deelnemers en acceptanten van FreeBees.

Correspondentieadres:
FreeBees B.V. postbus 1131, 3000 BC Rotterdam